Archbishop McGrath Catholic High School

You are not logged in. (Login)
 
 
header image
 
 
 
 

About Us

About Us

Pupils

Pupils

Staff

Staff

School Council

School Council

Governors

Governors

Croeso

 

News

Picture of Mrs K Davies
Christmas Concert 2014
by Mrs K Davies - Tuesday, 9 December 2014, 12:45 PM
 

Congratulations Mr Price, Mrs Turbervill, peripatetic music staff and students! It was an outstanding concert - and wonderful talent!

Concert Concert
Concert Concert

Picture of Mrs K Davies
Huw Westwood, Year 11 in 'Only Boys Aloud'
by Mrs K Davies - Thursday, 27 November 2014, 09:58 AM
 
Join in the festive spirit with 'Only Boys Aloud' whom Huw Westwood is part of at Bridgend McArthur Glen Outlet, this Saturday 29th December. The concert starts at 4pm and will take place by the Christmas tree near Clarks shop.
Picture of Mrs K Davies
Year 12 Welsh visit to Glan Llyn
by Mrs K Davies - Friday, 21 November 2014, 10:26 AM
 
Cafodd blwyddyn 12 a Miss Lewis amser anhygoel yng Nglan-Llyn ar ddechrau'r wythnos. Roedd y cwrs yn llawn dop gyda gweithdai, gweithgareddau, darlithoedd a siarad, pob un yn ddefnyddiol iawn. Mae pawb wedi blino siwr o fod ond wedi cael amser arbennig o dda. Rydyn ni wedi cael cyflei fynd i dŷ Hedd Wyn (y bardd enwog) ac wedi gweld y cadeiriau ennillodd e yn yr eisteddfodau ac hefyd wedi cwrdd â nai Hedd Wyn, Gerald. Gweld sioe yun y theatre - SXTIO, siopa yn y Bala, sawl darlith ar farddoniaeth y cwrs, darlith ar ffilmiau gyda Elain Price (Prifysgol Abertawe), cwrs newyddiaduraeth(Owain Schiavone), gweithdŷ iaith ac idiomau, gweithdŷ yn ffilmio (Eilir Pierce), gwneud cartŵnau (Huw Aaron) a beatbocsio (Ed Holden), Twmpath gyda Mr Shurey. Popeth yn gysylltiedig â'r cwrs lefel A. Ddim llawer o amser i gysgu yn anffodus felly roedd Charlotte yn chwyrnu ar y bws adre. Profiad anhygoel yn bendant.

Year 12 and Miss Lewis had an amazing time in Glan-Llyn at the start of the week. Everyone is tired out but have had an excellent time. A course full to the brim. We have been to Hedd Wyn's house ( the famous poet) and seen the chairs he won in the Eisteddfods as well as met his nephew, Gerald. Seen a show in the theatre - SXTIO, shopping in Bala, a number of lectures on the poetry of the course, a lecture on Welsh Film (Dr Elain Price, Swansea University), a journalism course (Owain Schiavone), a language and idiom workshop, a workshop filming (Eilir Pierce), creating cartoons (Huw Aaron) and beat boxing (Ed Holden), twmpath with Mr Shurey. Everything linked with the course. Not a lot of time to sleep unfortunately so Charlotte was snoring on the bus home. Definitely an excellent experience.

Sylwadau'r disgyblion -(Pupil Comments)
Charlotte - Bydda i'n dod blwyddyn nesaf yn bendant yn mlwyddyn 13. ( I will come next year in year 13 for definite)
Hannah - Rydyn ni wedi gwneud ffrindiau Newydd i ymarfer ein Cymraeg ac wedi siarad llawer o Gymraeg. (We have made new friends to practise our Welsh and spoken lots of Welsh with new people)
Megan - Rydyn ni wedi dysgu llawer am rannau gwahanol y cwrs. Gwerthfawr iawn. ( We have learnt lots about different parts of the course. Very Valuable
 
photo photo
photo photo
photo photo
photo photo
  photo
photo photo
Picture of Mrs K Davies
Scott Pearce & Gregory Smeaton, Year 12 seleted to represent Wales
by Mrs K Davies - Tuesday, 18 November 2014, 10:11 AM
 

Unbeaten players Scott Pearce and Gregory Smeaton from Maesteg Golf Club recently won the Welsh Inter Club Championship and have been selected to represent Wales and the Glamorgan County champions in the British Inter Club Championships next March in Malaga, Spain.  Good luck to you both!


 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 Today Friday, 19 December 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
 
Skip Upcoming EventsSkip Clustr Map
 

Clustr Map